PL EN

Ochrona danych
 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych są współadministratorzy strony reqnet.pl tj.
  • REQNET Sp. z o.o., Gdów 685, 32-420 Gdów, NIP: 6832098917, REGON: 369361930, numer KRS: 0000715979
  • PE-FLEX sp. z o.o. sp. k., Gdów 1488, 32-420 Gdów, NIP 6832108722, KRS 0000830346
 2. Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach opracowywania Państwa zgłoszeń i zapytań przez Dział Obsługi Klienta powyższych podmiotów.
 3. W przypadku pytań dotyczących witryny internetowej albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo się skontaktować poprzez formularz na stronie lub listownie na jeden z powyższych adresów.
 4. Dane osobowe, które przekazują nam Państwo przy wypełnianiu formularzy kontaktowych, podczas rozmów telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej, czy mediów społecznościowych, traktujemy poufnie. Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu opracowania danego zgłoszenia/zapytania. W celu identyfikacji Państwa jako naszych Klientów lub opracowania Państwa zgłoszenia/zapytania możemy również wykorzystywać dane dotyczące Państwa konta klienta w bazie danych jednego ze wspoładministratorów.
 5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi artykuł 6 ustęp 1 litera f) RODO. Uzasadniony interes dotyczący przetwarzania danych wynika tutaj z celu, jakim jest udzielanie odpowiedzi na Państwa zgłoszenia/zapytania, a tym samym utrzymywanie i zwiększanie zadowolenia naszych Klientów. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
 6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim jest zasadniczo wykluczone. W wyjątkowych przypadkach zlecamy przetwarzanie danych starannie wybranym firmom podwykonawczym. Firmy te wybieramy z największą starannością i w zawartej umowie zobowiązujemy je do przestrzegania postanowień artykułu 28 RODO.
 7. Konieczne może być również przekazywanie elementów Państwa zgłoszenia/zapytania naszym kontrahentom (np. dostawcom w przypadku ankiet dotyczących produktów) w celu jego opracowania. W takich przypadkach Państwa zapytania są uprzednio anonimizowane, by wykluczyć możliwość powiązania ich z Państwa osobą. Jeżeli w pojedynczych przypadkach konieczne będzie przekazanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i poprosimy o wyrażenie stosownej zgody.
 8. Wszystkie dane osobowe, które przekazują nam Państwo w ramach zapytań (sugestie, pochwały lub krytyka), są przez nas przechowywane do czasu zakończenia realizacji zgłoszenia lub bezpiecznie anonimizowane.
 9. Przysługują Państwu, jako osobom, których dane dotyczą, następujące prawa:
 10. Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO mają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez każdego ze współadministratorów strony. Dodatkowo w przypadku zaistnienia stosownych przesłanek mogą Państwo żądać sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) i ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) dotyczących Państwa danych osobowych. Zgodnie z art. 21 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą w przyszłości przetwarzane, chyba że współadministratorzy wykażą ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania mające charakter nadrzędny wobec Państwa interesów.
 11. Jeśli samodzielnie dostarczyli Państwo administratorowi dotyczące Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 12. W przypadku dochodzenia swoich praw na mocy punktu 18 RODO, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata po udzieleniu przez nas ostatecznej odpowiedzi, abyśmy mogli wykazać, że udzieliliśmy Państwu wyczerpujących informacji i że spełnione zostały wymogi prawne.
 13. Jeśli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona została w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. W powyższych przypadkach lub w wypadku wnoszenia skarg prosimy o kontakt za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej z inspektorem ochrony danych.  
 15. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub siedziby administratora danych.

Cookies
 

 1. Poniższa polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej izzifast.pl:
 2. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Copyright © 2023 reQnet®. Wszelkie prawa zastrzeżone.